День памяти иконы Божией Матери: «Спорительница хлебов» (XIX).

855
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спорительница хлебов», 1:

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небесе́ и земли́, избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ нас от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам, недосто́йным, ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спорительница хлебов», глас 3:

Пречи́стая Де́во Мари́е, Ма́ти Царя́ небеси́ и земли́,/ благоутро́бно призира́еши на лю́бящих Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и тружда́ющихся во и́мя Его́ ве́чнаго ра́ди спасе́ния,/ и подае́ши и́м вся́ оби́льно к наслажде́нию./ Спори́тельнице су́щи хле́бов и́м,/ избавля́я и́х вся́кия ну́жды и утесне́ния,// и устроя́я и́м, рабо́м Твои́м су́щим, избавле́ние ве́чныя му́ки и жи́знь ве́чную.

День памяти 28 октября

   Отправить статью как PDF